αφίσταμαι

αφίσταμαι
(AM ἀφίσταμαι, Α και ἀφίστημι)
1. βρίσκομαι σε απόσταση, μακριά από κάποιον, απέχω
2. παραιτούμαι από κάτι, δεν μετέχω σε κάτι
αρχ.
Ι. ενεργ.
1. απομακρύνω, βάζω κατά μέρος, παραμερίζω, αποκλείω
2. εμποδίζω κάποιον να κάνει κάτι
3. ανατρέπω, ματαιώνω, εξουδετερώνω
4. καθαιρώ (από θέση ή αξίωμα)
5. προτρέπω, παρακινώ σε αποστασία
6. (για γεωμετρικές κατασκευές) αποκόπτω, διακόπτω, αποχωρίζω
7. αποκολλώ, ξεκολλάω
8. κατανέμω, ζυγίζω
9. ξεπληρώνω, εξοφλώ
II. μέσ.
1. ζυγίζω κάτι για λογαριασμό μου και το παίρνω
2. δίνω τέλος σε κάτι, διακόπτω, διαλύω ή λύω (μια συγκέντρωση)
3. (για σχέσεις ή καταστάσεις) απομακρύνομαι από κάτι, αποσύρομαι
4. παραιτούμαι από τις νόμιμες διεκδικήσεις μου
5. στέκομαι μακριά, αποφεύγω
6. αποστατώ, επαναστατώ, αυτομολώ
7. υποχωρώ, ενδίδω σε κάποιον, του αφήνω ελεύθερο τον δρόμο
8. αποτραβιέμαι, μαζεύω από φόβο, λουφάζω
9. ιατρ. (γ' πρόσ. εν.) α) ἀφίσταται
δημιουργείται απόσταση
β) «ἀφίσταται ὀστέον» — απολεπιδώνεται
III. παθ. ἀφίσταμαι
καθαιρούμαι από αξίωμα ή εξουσία
IV. φρ.
1. «δοῡλος ἀφεστώς» — δραπέτης
2. «ἀφίστημι φρενῶν» — χάνω το μυαλό μου ή τον νου μου.
[ΕΤΥΜΟΛ. < απο + ίστημι].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • ἀφίσταμαι — ἀφίστημι put away pres ind mp 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Apostasie — Der Ausdruck Apostasie (altgriechisch αποστασία apostasía ‚Abfall‘; von ἀφίσταμαι aphistamai ‚abfallen‘, ‚wegtreten‘)[1] bezeichnet die Abwendung von einer Religion durch einen förmlichen Akt (beispielsweise Kirchenaustritt oder Übertritt zu… …   Deutsch Wikipedia

  • Religion grecque (sources) — Religion grecque antique (sources) La religion grecque antique n existant plus en tant que telle, il n est pas possible de la décrire à partir d observations directes. Il faut donc, pour la connaître, s appuyer sur un ensemble important de… …   Wikipédia en Français

  • Religion grecque antique (sources) — La religion grecque antique n existant plus en tant que telle, il n est pas possible de la décrire à partir d observations directes. Il faut donc, pour la connaître, s appuyer sur un ensemble important de sources, qui sont principalement d ordre… …   Wikipédia en Français

  • Religión de la Antigua Grecia (fuentes) — Saltar a navegación, búsqueda La religión de Grecia Antigua no es posible describirla a partir de observaciones directas. Hace falta pues, para conocerla, apoyarse en un conjunto importante de fuentes, que son principalmente de orden literario,… …   Wikipedia Español

  • ίσχω — ἴσχω (Α) 1. εμποδίζω, περιορίζω, συγκρατώ, βαστώ («μηδὲν ἡμᾱς ἰσχέτω», Αριστοφ.) 2. (ενεργ. και μέσ.) κρατώ τον εαυτό μου, συγκρατούμαι, στέκομαι (α. «ἴσχε, μὴ φοβοῡ», Αισχύλ. β. «ἴσχεσθ Ἀργεῑοι, μὴ φεύγετε», Ομ. Οδ.) 3. απομακρύνομαι 4. παθ.… …   Dictionary of Greek

  • αποσταδόν — ἀποσταδόν κ. δά (Α) κ. δην (Μ) [αφίσταμαι] από απόσταση, από μακριά …   Dictionary of Greek

  • προαφίσταμαι — Α 1. αφήνω κατά μέρος εκ τών προτέρων 2. εξεγείρομαι πρωτύτερα 3. απέχω εκ τών προτέρων («ἅπαντα ἐξευρίσκεται, ἂν μὴ προαποστῇς», Αλεξ.) 4. εγκαταλείπω πρωτύτερα. [ΕΤΥΜΟΛ. < προ * + ἀφίσταμαι «απέχω, παραιτούμαι, υποχωρώ, επαναστατώ»] …   Dictionary of Greek

  • συναφίστημι — ΜΑ, και συναφιστάνω Μ, και ιων. τ. συναπίστημι και παθ. τ. συναπίσταμαι και αττ. τ. ξυναφίστημι Α παθ. συναφίσταμαι επαναστατώ μαζί ή ταυτόχρονα με άλλον μσν. αποχωρώ, αποσύρομαι αρχ. 1. γίνομαι αίτιος τής αποστασίας κάποιου 2. κινώ σε επανάσταση …   Dictionary of Greek

  • υπαφίσταμαι — Α αποχωρώ, αποσύρομαι βαθμιαία («πεφεισμένως ἀλλήλοις ὑπαφίστανται τῆς ὁδοῡ», Αιλ.). [ΕΤΥΜΟΛ. < ὑπ(ο) * + ἀφίσταμαι «απομακρύνομαι, αποχωρώ»] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”